125 câu lý thuyết Sự điện li cực hay có lời giải chi tiết (P6)

  • 5601 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 3 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phương trình ion rút gọn không đúng là

Xem đáp án

Đáp án B.


Câu 3:

Trong các dãy chất sau, dãy nào đều gồm các chất điện li mạnh

Xem đáp án

Đáp án A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

1 năm trước

Khôi Vũ Đăng

Bình luận


Bình luận