264 Bài tập Dẫn xuất halogen, Ancol, Phenol cơ bản, nâng cao có lời giải (P1)

  • 3069 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 5:

Trong các câu sau câu nào đúng ?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận