264 Bài tập Dẫn xuất halogen, Ancol, Phenol cơ bản, nâng cao có lời giải (P7)

  • 3020 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Số ancol đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C5H12O, tác dụng với CuO đun nóng sinh ra xeton là:

Xem đáp án

C5H12O + CuO xeton

Các đồng phân cấu tạo thỏa mãn phải là ancol bậc II

CH3-CH2-CH2-CH(OH)-CH3; 

CH3-CH2-CH(OH)-CH2-CH3; CH3-CH(CH3)-CH(OH)-CH3

Có 3 công thức

Chọn D.


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol, thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 15,3 gam H2O. Mặt khác, cho m gam X tác dụng với Na (dư), thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là:

Xem đáp án

Ta có nCO2 = 0,6 mol 

nC = 0,6 mol

nH2O =15,3/18 = 0,85 mol

nH = 1,7 mol

Maët khaùc

nOH = 2.nH2 = 0,4 mol

 nO =0,4 mol 

mancol = mC + mH +mO = 12.0,6 +1,7.1 +16.0,4 =15,3g

Chọn A.


Câu 5:

Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất: tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O, thỏa mãn tính chất trên là:

Xem đáp án

C8H10O (dẫn xuất của benzen) tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp

C8H10O là ancol thơm.

C8H10O không tác dụng với NaOH

Không có H linh động kiểu phenol 

Các CTCT thỏa mãn

Chọn A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận