Bài tập Etilen, Axetilen cộng H2, Br2 chọn lọc, có đáp án

  • 1691 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Cho 8,96l hỗn hợp X gồm C3H8,C2H2,C3H6,CH4,H2đi qua bột niken xúc tác nung nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau phản ứng ta thu được 6,72l hỗn hợp khí Y không chứa H2. Tính thể tích hỗn hợp các hidrocacbon có trong X?

Xem đáp án

Ta thấy thể tích hidrocacbon sau khi tham gia phản ứng cộng H2không thay đổi, chỉ có thể tích giảm đi là H2vào Hidrocacbon.

Suy ra: VX = 6,72 lit

⇒ Chọn A.


Câu 2:

Hỗn hợp khí X chứa H2và một hidrocacbon không no có 1 liên kết đôi. Tỉ khối của X đối với H2là 9. Đun nóng nhẹ X có mặt xúc tác Ni thì nó biến thành hỗn hợp Y không làm mất màu nước brom và có tỉ khối đối với H2 là 15. Công thức phân tử của anken là?

Xem đáp án

Hỗn hợp Y không làm mất màu nước Brom, suy ra Hidrocacbon không no phản ứng hết thành hidrocacbon no, H2còn dư.

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mX=mY

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

 

 

 

 

CnH2n+H2CnH2n+2

Giả sử số mol Y là 3 mol, số mol của X là 5 mol.

Khi đó số mol X giảm sau phản ứng chính là số mol H2 phản ứng và cũng là số mol của Hidrocacbon.

nX giam= 5-3 = 2 mol

nH2(bđ) = 5-2 = 3 mol


16M18=23M=4214n=42n=3

 

Vậy CTPT của anken là C3H6.

⇒ Chọn C.


Câu 3:

0,05 mol hiđrocacbon X làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam brom cho ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X là 

Xem đáp án

Giả sử hidrocacbon là anken, suy ra sản phẩm là CnH2nBr2.

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

 

 

⇒ n = 5 → C5H10

⇒ Chọn C.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận