Bài tập Lý thuyết về hidrocacbon và nhiên liệu chọc lọc, có đáp án

  • 1647 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hãy chọn câu đúng trong các câu sau

Xem đáp án

⇒ Chọn D.


Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu được số mol CO2bằng một nửa số mol H2O. X có CTPT là

Xem đáp án

Hidrocacbon X chỉ có C và H.

Gọi công thức tổng quát của X là CxHy.

CxHy+x+y/4O2xCO2+y/2H2O

Nếu có 1 mol X phản ứng sẽ tạo ra x mol CO2và (y/2) mol H2O.

Suy ra: x = 1 và y = 4 thỏa mãn đáp án ⇒ CH4.

⇒ Chọn A.


Câu 3:

Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có

Xem đáp án

⇒ Chọn C


Câu 4:

 Khí axetilen không có tính chất hóa học nào sau đây ?

Xem đáp án

⇒ Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận