Bài tập Phương pháp bảo toàn electron cực hay có giải chi tiết (P2)

  • 1824 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 35 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hòa tan hết 0,03 mol một Oxit FexOy vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,01 mol một oxit của nitơ (sản phẩm khử duy nhất) có công thức NzOt. Mối quan hệ của x, y, z, t là:

Xem đáp án

Đáp án D:

 

Bảo toàn mol electron

 

Nhận xét: Một số bài dạng này chúng ta nên thay số trực tiếp rồi ghép đáp án làm sẽ nhanh hơn và không bị nhầm lẫn.


Câu 3:

Cho 61,2g hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Saukhi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,361 NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4g kim loại. Cô cạn dung dịch Y thu được m g muối khan. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án A:

nNO = 0,15 (mol), kim loại còn lại sau phản ứng là Cu.

nCu dư =0,0375(mol)

nX phản ứng= 61,2 - 2,4 = 58,8 (g)

Đặt x và y lần lượt là số mol Cu và Fe3O4.

Quy Fe3O4 thành hỗn hợp FeO và Fe2O3 có tỉ lệ mol 1:1

Theo khối lượng X => 64x+232y = 58,8

Bảo toàn electron ta có: ne cho= nenhận


Câu 5:

Hỗn hợp X gồm 0,15 mol Mg và 0,1 mol Fe cho vào 500ml dung dịch Y gồm AgNO3 và Cu(NO3)2; sau khi phản ứng xong nhận được 20g chất rắn Zvà dung dịch E; cho NaOH dư vào dung dịch E, lọc kết tủa, nung ngoài không khí nhận được 8,4g hỗn hợp 2 oxit. Nồng độ mol của AgNO3Cu(NO3)2 lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án C:

AgNO3Cu(NO3) phản ứng hết

=> Fe còn dư hoặc phản ứng vừa đủ.

=> nFe phản ứng = 0,03 (mol) nFe dư = 0,07 (mol)

=> mCu + mAg =20 - 0,07.56 = 16,08 (g)

Đặt xvà y lần lượt là số mol của Ag và Cu

=> 108x+64y = 16,08

Bảo toàn electron ta có: ne cho = ne nhận

 

=> 2nMg + 2nFe phản ứng = nAg  + 2nCu =>x + 2y = 0,36


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Mai Tùng Dương
10:35 - 28/02/2021

Câu này sai đáp án rồi ạ , câu 1 đáp án là D , e chọn D nhưng người ta lại bảo là A