Bài tập Sự điện li cực hay có đáp án (Phần 1)

  • 6538 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Dung dịch nào say đây có khả năng dẫn điện?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li các chất tan trong nước?

Xem đáp án

1.     Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

hjhj
08:15 - 09/06/2022

câu 18 đáp án D mg(oh)2 là chất điện li yếu phải là pư thuận nghịch chứ ạ