Bài tập tính chất của phi kim chọn lọc, có đáp án

  • 1685 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tính chất hóa học của phi kim:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Tính chất của khí clo

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Sau khi làm thí nghiệm, lượng khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào:

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

 Khi kim loại có nhiều hóa trị tác dụng với khí clo sẽ tạo ra muối clorua của kim loại có hóa trị:

Xem đáp án

Đáp án C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận