Bài tập về chuỗi phản ứng hóa học phi kim chọn lọc, có đáp án

  • 1595 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

 Đốt C trong không khí ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp khí A1. Cho A1tác dụng với CuO nung nóng thu được khí A2và hỗn hợp chất rắn A3. Cho A2tác dụng với dung dịch CaOH2 thì thu được kết tủa A4và dung dịch A5. Cho A5tác dụng với CaOH2 lại thu được A4. Nung A4ta lại thu được A2. Cho biết A1A2A3A4A5là chất gì?

Xem đáp án

A1là CO, CO2A2là CO2A3là Cu, CuO dư; A4là CaCO3A5là CaHCO32

⇒ Chọn A.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận