Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 7 Cánh Diều - Đề 01 có đáp án

  • 1750 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Cho biểu đồ dưới đây

Cho biểu đồ dưới đây Sản lượng khai thác thủy sản giai đoạn 2000 - 2016 (ảnh 1)

Tiêu chí thống kê là

Xem đáp án

Đáp án D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Mỹ Uyên Ngô

Bình luận


Bình luận