Giải Toán 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

  • 27221 lượt xem

  • 23 câu hỏi


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phong Truong

Bình luận


Bình luận

Ngọc Mai
21:24 - 27/09/2021

1. Nếu x = 3,5 thì |x| = 3,5

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Ngọc Mai
21:24 - 27/09/2021

2. Nếu x > 0 thì |x| = x

Nếu x = 0 thì |x| = 0

Nếu x < 0 thì |x| = -x

Ngọc Mai
21:25 - 27/09/2021

x = 1/7

Ngọc Mai
21:26 - 27/09/2021

x = 1/7

Ngọc Mai
21:27 - 27/09/2021

câu 7:
– 3,116 + 0,263 = -(3,116 – 0,263) = - 2,853