Luyện tập 2 (trang 120)

  • 6888 lượt xem

  • 3 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Trên hình 90, các tam giác ABC và A'BC có cạnh chung BC = 3cm, CA = CA’ = 2cm, ABC^= A'BC^= 30o nhưng hai tam giác đó không bằng nhau.

Tại sao ở đây không thể áp dụng trường hợp c-g-c để kết luận

Giải bài 30 trang 120 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Xem đáp án »

Góc ABC không phải là góc xen giữa hai cạnh BC và CA góc A'BC không phải là góc xen giữa hai cạnh BC và CA'. Do đó không thể sử dụng trường hợp cạnh - góc - cạnh để kết luận hai tam giác bằng nhau.


Câu 2:

Cho đoạn thẳng AB, điểm M nằm trên đường trung trực của AB. So sánh độ dài các đoạn thẳng MA ,và MB.

Xem đáp án »

Giải bài 31 trang 120 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Gọi H là giao điểm của đường trung trực với đoạn AB

⇒ H là trung điểm AB và MH ⊥ AB.

Xét ΔAHM và ΔBHM có:

Giải bài 31 trang 120 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Nên ΔAHM = ΔBHM

Vậy MA = MB


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận