KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TƯ DUY CHUYÊN ĐỀ TỔNG HỢP KIẾN THỨC VỀ HIĐROCACBON (đề 1)

  • 1051 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

l

1 tháng trước

linh phạm

Bình luận


Bình luận