Trắc nghiệm Bài 44 (có đáp án): Rượu etylic (phần 2)

  • 2264 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Công thức cấu tạo của rượu etylic là

Xem đáp án

Đáp án: D

Công thức cấu tạo của rượu etylic là  CH3–CH2–OH.

 

 


Câu 2:

Tính chất vật lí của rượu etylic là

Xem đáp án

Đáp án: A

Tính chất vật lí của rượu etylic là chất lỏng không màu, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như iot, benzen,…


Câu 3:

Độ rượu là

Xem đáp án

Đáp án: A

Độ rượu là số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.


Câu 4:

Trên một chai rượu có nhãn ghi 250 có nghĩa là

Xem đáp án

Đáp án: D

Trên một chai rượu có nhãn ghi 25o có nghĩa là cứ 1 lít dung dịch thì có 0,25 lít ancol nguyên chất.


Câu 5:

Cho rượu etylic nguyên chất tác dụng với kali dư. Số phản ứng hóa học xảy ra là

Xem đáp án

Đáp án: A

Rượu etylic nguyên chất là C2H5OH => chỉ xảy ra 1 phản ứng với K

2C2H5OH + 2K  2C2H5OK + H2 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận