Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 9 Chủ đề 1: Cách viết công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ có đáp án

  • 562 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của anken?

Xem đáp án
Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của anken? (ảnh 1)

Vì C5H10 là anken nên C5H10 là mạch hở, có 1 liên kết pi.

Có 5 đồng phân anken của C5H10

CH3-CH2-CH2-CH=CH2

CH3-CH2-CH=CH-CH3

CH3-CH2-C(CH3)=CH2

CH3-CH=C(CH3)-CH3

CH3-CH(CH3)-CH=CH2


Câu 2:

Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14?

Xem đáp án
Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14? (ảnh 1)

Ankan Chỉ có liên kết đơn

Vậy C6H14 chỉ có 5 đồng phân cấu tạo.

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3

CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3

CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3

CH3-C(CH3)2-CH2-CH3


Câu 3:

Có bao nhiêu đồng phân ứng với công thức phân tử C4H10

Xem đáp án
Có bao nhiêu đồng phân ứng với công thức phân tử C4H10 (ảnh 1)

Ankan Chỉ có liên kết đơn

Vậy C4H10 có 2 đồng phân.

CH3-CH2-CH2-CH3

CH3-CH(CH3)-CH3


2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

S

10 tháng trước

StopJukingMeImSadNow

Ít quá

Bình luận


Bình luận