Trắc Nghiệm

  • 486 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tính chất hóa học của phi kim:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Chọn câu đúng 

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Tính chất của khí clo

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Khi điều chế clo trong phòng thí nghiệm thường có lẫn tạp chất là hơi nước và axit clohidric. Có thể thu được clo tinh khiết bằng cách dẫn hỗn hợp qua:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Khi kim loại có nhiều hóa trị tác dụng với khí clo sẽ tạo ra muối clorua của kim loại có hóa trị:

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận