Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 9 Chủ đề 8: Ôn tập và kiểm tra chuyên đề Hidrocacbon - Nhiên liệu có đáp án (Đề 1)

  • 1096 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phân tử chất hữu cơ X có 2 nguyên tố C, H. Tỉ khối hơi của X so với hidro là 22. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

dX/H2 = 22 => M = 2 x 22 = 44.

Gọi công thức phân tử chất hữu cơ X là: CxHy => 12x + y = 44

x, y nguyên, dương. Nghiệm thích hợp là C3H8.


Câu 2:

Cho công thức cấu tạo của các chất (I), (II), (III)

Cho công thức cấu tạo của các chất (I), (II), (III) Các chất có cùng công thức phân tử là A. (II), (III) (ảnh 1)

Các chất có cùng công thức phân tử là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

(II), (III) đều có công thức phân tử C4H8.


Câu 4:

Để biết phản ứng: CH4 + Cl2 a/s→ CH3Cl + HCl đã xảy ra chưa, người ta

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Khi tác dụng với nước (ẩm), khí HCl tạo ra dung dịch axit nên làm quỳ tím hóa đỏ.

Khí clo khi ẩm có tính tẩy màu, nên bằng cách nào đó người ta loại khí clo còn, chỉ kiểm tra sản phẩm phản ứng (khí HCl).


Câu 5:

Phản ứng nCH2=CH2 xt→ (CH2-CH2)n được gọi là phản ứng

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận