Trắc nghiệm Hoá 9 Bài 10 (có đáp án): Một số muối quan trọng

  • 2131 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 21 phút

Câu 1:

Trong tự nhiên muối natri clorua có nhiều trong:

Xem đáp án

Chọn A

Trong tự nhiên muối natri clorua có nhiều trong: nước biển


Câu 2:

Có những muối sau: CaCO3, CaSO4, Pb(NO3)2, NaCl. Muối nào nói trên không được phép có trong nước ăn vì tính độc hại của nó?

Xem đáp án

Chọn C

Muối không được phép có trong nước ăn vì tính độc hại của nó là Pb(NO3)2


Câu 4:

Muối kali nitrat (KNO3):

Xem đáp án

Chọn C

Muối kali nitrat (KNO3) là chất rắn, tan nhiều trong nước, khi tan thu nhiệt


Câu 5:

Để làm sạch dung dịch NaCl có lẫn Na2SO4 ta dùng

Xem đáp án

Chọn C

Để làm sạch dung dịch NaCl có lẫn Na2SO4ta dùng dung dịch BaCl2 vì tạo kết tủa với Na2SO4 và chỉ còn lại dung dịch NaCl

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2NaCl


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

KITÔ
20:22 - 29/10/2020

!

Trần Thị Diễm Thảo
09:50 - 17/10/2021

:3

Chương Ma
11:38 - 21/12/2023

😀