Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 11 (có đáp án) : Phân bón hóa học (phần 2)

  • 2058 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 1:

Trong các hợp chất sau, hợp chất nào có trong tự nhiên dùng làm phân bón hoá học?

Xem đáp án

Chọn B

Hợp chất có trong tự nhiên dùng làm phân bón hoá học là Ca3PO42


Câu 2:

Trong các loại phân bón sau, phân bón hoá học kép là:

Xem đáp án

Chọn D

Phân bón kép là phân bón có chứa 2 hoặc cả 3 nguyên tố dinh dưỡng N, P, K;

Vậy KNO3 là phân bón kép.


Câu 5:

Các loại phân bón hóa học đều là những hóa chất có chứa:

Xem đáp án

Chọn A

Các loại phân bón hóa học đều là những hóa chất có chứa: các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Hoai vu Duong

Bình luận


Bình luận