Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 11 (có đáp án): Phân bón hóa học

  • 1921 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong các hợp chất sau hợp chất có trong tự nhiên dùng làm phân bón hoá học là

Xem đáp án

Đáp án: B

Photphat tự nhiên là phân lân chưa qua chế biến hóa học, thành phần chính là Ca3(PO4)2.


Câu 2:

Trong các loại phân bón sau, phân bón hoá học kép là:

Xem đáp án

Đáp án D

Phân bón kép có chứa hai hoặc cả ba nguyên tố dinh dưỡng N, P, K.

 KNO3 là phân bón kép do chứa hai nguyên tố dinh dưỡng là N và K.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận