Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 2: Một số oxit quan trọng (có đáp án)

  • 3618 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 34 phút

Câu 1:

Khi cho CaO vào nước thu được

Xem đáp án

Chọn D

Khi cho CaO vào nước xảy ra phản ứng:

CaO + H2OCa(OH)2

Vì Ca(OH)2 là chất ít tan trong nước, phần tan tạo thành dung dịch bazơ và còn 1 phần không tan lắng xuống


Câu 2:

Ứng dụng nào sau đây không phải của canxi oxit?

Xem đáp án

Chọn A

Ứng dụng không phải của canxi oxit là sản xuất cao - su.


Câu 3:

Hóa chất nào sau đây dùng để khử chua đất trong công nghiệp?

Xem đáp án

Chọn D

Đất chua là đất có môi trường axit  dùng hóa chất có tính bazơ để trung hòa bớt độ chua của đất

CaO + H2OCa(OH)2(môi trường bazơ)

Ca(OH)2 trung hòa lượng H+ trong đất làm đất bớt chua


Câu 4:

Canxi oxit có thể tác dụng được với những chất nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

Canxi oxit có thể tác dụng được với : H2O, CO2, HCl, H2SO4


Câu 5:

Các oxit tác dụng được với nước là

Xem đáp án

Chọn B

Các oxit tác dụng được với nước là BaO, K2O, SO2

Các oxit tác dụng được với nước là A. PbO2, K2O, SO3  B. BaO, K2O, SO2  C. Al2O3, NO, SO2  C, Al2O3, No, SO4 (ảnh 1)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

2 năm trước

trần phạm gia bảo

hay, bổ ích và ý nghĩa

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Trung Huy
22:04 - 27/08/2023

câu 12 làm thế nào