Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 2: Một số oxit quan trọng (có đáp án)

  • 2155 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 34 phút

Câu 1:

Khi cho CaO vào nước thu được

Xem đáp án

Chọn D

Khi cho CaO vào nước xảy ra phản ứng:

CaO + H2OCa(OH)2

Vì Ca(OH)2 là chất ít tan trong nước, phần tan tạo thành dung dịch bazơ và còn 1 phần không tan lắng xuống


Câu 2:

Ứng dụng nào sau đây không phải của canxi oxit?

Xem đáp án

Chọn A

Ứng dụng không phải của canxi oxit là sản xuất cao - su.


Câu 3:

Hóa chất nào sau đây dùng để khử chua đất trong công nghiệp?

Xem đáp án

Chọn D

Đất chua là đất có môi trường axit  dùng hóa chất có tính bazơ để trung hòa bớt độ chua của đất

CaO + H2OCa(OH)2(môi trường bazơ)

Ca(OH)2 trung hòa lượng H+ trong đất làm đất bớt chua


Câu 4:

Canxi oxit có thể tác dụng được với những chất nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

Canxi oxit có thể tác dụng được với : H2O, CO2, HCl, H2SO4


Câu 5:

Các oxit tác dụng được với nước là

Xem đáp án

Chọn B

Các oxit tác dụng được với nước là BaO, K2O, SO2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

11 tháng trước

trần phạm gia bảo

hay, bổ ích và ý nghĩa

Bình luận


Bình luận