Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 2 (có đáp án): Một số oxit quan trọng

  • 2315 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Oxit được dùng làm chất hút ẩm (chất làm khô) trong phòng thí nghiệm là

Xem đáp án

Đáp án D

CaO có tính hút ẩm mạnh nên được dùng để làm khô nhiều chất.


Câu 2:

Sản phẩm của phản ứng phân hủy canxi cacbonat bởi nhiệt là

Xem đáp án

Đáp án B

CaCO3 toCaO + CO2


Câu 3:

Để phân biệt 2 lọ mất nhãn đựng CaO và MgO ta dùng

Xem đáp án


Câu 4:

Cặp chất tác dụng với nhau sẽ tạo ra khí lưu huỳnh đioxit là

Xem đáp án


Câu 5:

Chất nào sau đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit ?

Xem đáp án

Đáp án B

SO2 là chất gây ô nhiễm không khí, là một trong các nguyên nhân gây ra mưa axit.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận