Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 2 (có đáp án): Một số oxit quan trọng

  • 3652 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Oxit được dùng làm chất hút ẩm (chất làm khô) trong phòng thí nghiệm là

Xem đáp án

Đáp án D

CaO có tính hút ẩm mạnh nên được dùng để làm khô nhiều chất.


Câu 2:

Sản phẩm của phản ứng phân hủy canxi cacbonat bởi nhiệt là

Xem đáp án

Đáp án B

CaCO3 toCaO + CO2


Câu 3:

Để phân biệt 2 lọ mất nhãn đựng CaO và MgO ta dùng

Xem đáp án

Để phân biệt 2 lọ mất nhãn đựng CaO và MgO ta dùng A. HCl  B. H2O và quỳ tím C. HNO3  D. không phân biệt được (ảnh 1)


Câu 4:

Cặp chất tác dụng với nhau sẽ tạo ra khí lưu huỳnh đioxit là

Xem đáp án

Cặp chất tác dụng với nhau sẽ tạo ra khí lưu huỳnh đioxit là  A. CaCO3 và HCL  B. Na2SO3 và H2SO4  (ảnh 1)


Câu 5:

Chất nào sau đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit ?

Xem đáp án

Đáp án B

SO2 là chất gây ô nhiễm không khí, là một trong các nguyên nhân gây ra mưa axit.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

n

1 năm trước

nguyễn ngọc trà my

Bình luận


Bình luận