Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 21 (có đáp án) Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn (phần 2)

  • 1850 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Ăn mòn kim loại do ma sát được gọi là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ăn mòn kim loại do ma sát không làm thay đổi tính chất hóa học của kim loại => là ăn mòn vật lí


Câu 2:

“Ăn mòn kim loại” là sự phá huỷ kim loại do:

Xem đáp án

Đáp án A

 “Ăn mòn kim loại” là sự phá huỷ kim loại do tác dụng hoá học của các chất trong môi trường xung quanh.


Câu 3:

Sự phá huỷ kim loại hay hợp kim do kim loại tác dụng trực tiếp với các chất oxi hoá trong môi trường được gọi là:

Xem đáp án

Đáp án C

Sự phá huỷ kim loại hay hợp kim do kim loại tác dụng trực tiếp với các chất oxi hoá trong môi trường được gọi là sự ăn mòn hóa học.


Câu 4:

Một số hoá chất được để trên ngăn tủ có khung bằng kim loại. Sau một thời gian, người ta thấy khung kim loại bị gỉ. Hoá chất nào dưới đây có khả năng gây ra hiện tượng trên?

Xem đáp án

Đáp án D

Một số hoá chất được để trên ngăn tủ có khung bằng kim loại. Sau một thời gian, người ta thấy khung kim loại bị gỉ. Hóa chất có khả năng gây ra ăn mòn kim loại là axit HCl vì HCl có khả năng phản ứng với kim loại.


Câu 5:

Kim loại nào sau đây có khả năng tự tạo ra màng oxit cứng bảo vệ khi để ngoài không khí?

Xem đáp án

Đáp án A

Kim loại có khả năng tự tạo ra màng oxit cứng bảo vệ khi để ngoài không khí là Al. Al trong không khí thường có lớp màng oxit Al2O3 bảo vệ.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nhi Vu

Bình luận


Bình luận