Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 25 (có đáp án): Tính chất của phi kim

  • 2136 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Dãy gồm các phi kim thể khí ở điều kiện thường

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Dãy gồm các nguyên tố phi kim là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit

Xem đáp án

Đáp án A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Ngô Quang tài

Bình luận


Bình luận