Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 26 (có đáp án) Clo (phần 2)

  • 2365 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Có 4 lọ đựng 4 khí riêng biệt: oxi, hiđro, clo và khí cacbonic. Bằng cách nào trong các cách sau đây để phân biệt mỗi khí trên (tiến hành theo trình tự sau):

Xem đáp án

- Ban đầu dùng que đóm còn tàn đỏ khí làm que đóm bùng cháy là O2

H2Cl2CO2 đều làm tàn đóm tắt

- Sau đó dùng quỳ tím ẩm:

+ Khí làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ sau đó mất màu ngay là Cl2,

+ Khí làm quỳ tím ẩm hóa đỏ là CO2

+ Khí không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm là H2

Đáp án C


Câu 2:

Có 3 khí đựng riêng biệt trong 3 lọ là oxi, clo, hiđroclorua. Để phân biệt các khí đó có thể dùng một hóa chất là

Xem đáp án

Để phân biệt 3 khí O2Cl2 và HCl ta dùng giấy quỳ tím ẩm.

O2 không làm đổi màu giấy quỳ tím

Cl2 làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ, sau đó mất màu.

- HCl làm quỳ tím ẩm hóa đỏ (vì hiđro clorua tan vào nước tạo thành axit clohiđric)

Đáp án: A


Câu 5:

Clo tác dụng với sắt dư, hỗn hợp rắn sau phản ứng gồm

Xem đáp án

Clo tác dụng với sắt xảy ra phản ứng:

3Cl2 + 2Fe → 2FeCl3

Tuy Fe dư nhưng đây không phải trong dung dịch, do đó Fe không tiếp tục phản ứng với FeCl3 để tạo ra FeCl2

Vậy hỗn hợp rắn thu được sau phản ứng gồm Fe và FeCl3

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận