Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 26 (có đáp án): Clo

  • 1173 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Clo là chất khí có màu

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Clo là phi kim có độ hoạt động hoá học

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Nước clo là dung dịch hỗn hợp các chất

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Clo tác dụng với natri hiđroxit ở điều kiện thường

Xem đáp án


Câu 5:

Trong công nghiệp người ta sản xuất clo bằng cách

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

8 tháng trước

Hoang My

Bình luận


Bình luận