Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 27 (có đáp án) Cacbon (phần 2)

  • 2232 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 5 kg than có chứa 90% cacbon. Biết 1 mol cacbon cháy tỏa ra 394 kJ

Xem đáp án

Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 5 kg than có chứa 90% cacbon Biết 1 mol cacbon cháy tỏa ra 394 kJ (ảnh 1)

Trong 5 kg than có chứa 0,9.5 = 4,5 kg cacbon = 4500 gam

Số mol C = 4500 / 12 = 375 mol

=> nhiệt lượng tỏa ra = 375.394 = 147750 kJ

Đáp án: B


Câu 3:

Khi mở các chai nước giải khát có ga thấy xuất hiện hiện tượng sủi bọt vì:

Xem đáp án

Khi mở các chai nước giải khát có ga thấy xuất hiện hiện tượng sủi bọt vì: Áp suất của khí CO2 trong chai lớn hơn áp suất của khí quyển, khi mở nút chai dưới áp suất của khí quyển, độ tan giảm đi, khí CO2 trong dung dịch thoát ra.

Đáp án: D


Câu 4:

Cacbon tạo thành một số dạng thù hình là:

Xem đáp án

Cacbon tạo thành một số dạng thù hình là: Kim cương, than chì, fuleren và cacbon vô địch hình.

Đáp án: D


Câu 5:

Cacbon có thể tạo với oxi hai oxit là:

Xem đáp án

Cacbon có thể tạo với oxi 2 oxit là CO, CO2

Cacbon có thể tạo với oxi hai oxit là: CO, CO3;  CO2, CO3; CO, CO2   CO2, C2O4 (ảnh 1)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận