Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 27 (có đáp án): Cacbon

  • 1925 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Dạng thù hình của một nguyên tố là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Các dạng thù hình của cacbon là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Do có tính hấp phụ, nên cacbon vô định hình được dùng làm

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Dãy oxit phản ứng với cacbon ở nhiệt độ cao tạo thành đơn chất kim loại là

Xem đáp án

Đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Hoang My

Bình luận


Bình luận