Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 28 (có đáp án) Các oxit của cacbon (phần 2)

  • 1979 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 22 phút

Câu 5:

Hoà tan hoàn toàn 20 gam một oxit kim loại bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 50 gam muối. Khử hoàn toàn lượng oxit đó thành kim loại ở nhiệt độ cao cần V lít khí CO (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án

Đáp án D

Trường hợp 1: 

Hoà tan hoàn toàn 20 gam một oxit kim loại bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 50 gam muối. Khử hoàn (ảnh 1)

Vậy n = 3, R = 56 thỏa mãn, oxit là Fe2O3

nFe2O3=20160=0,125mol

Fe2O3 + 3CO to2Fe + 3CO20,125          0,375                            mol

Vậy V = 0,375.22,4 = 8,4 lít.

Trường hợp 2: Oxit kim loại là Fe3O4

Fe3O4 + 4H2SO4  FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O558                                    558                 558               mol

mmui=mFeSO4+mFe2(SO4)3

Hoà tan hoàn toàn 20 gam một oxit kim loại bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 50 gam muối. Khử hoàn (ảnh 2)

Hoà tan hoàn toàn 20 gam một oxit kim loại bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 50 gam muối. Khử hoàn (ảnh 3)

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Pham Thanh An
19:59 - 19/03/2021

kho nhung hay :)