Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 3 (có đáp án): Tính chất hóa học của axit (phần 2)

  • 2922 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 49 phút

Câu 1:

Cho 1,68 lít CO2 (đktc) sục vào bình đựng 250 ml dung dịch KOH dư. Biết thể tích dung dịch trước và sau phản ứng không thay đổi Nồng độ mol/lit của muối thu được sau phản ứng là

Xem đáp án

Chọn B

nCO2 = 0,075 mol

Vì KOH dư nên phản ứng tạo ra muối trung hòa

Cho 1,68 lít CO2 (đktc) sục vào bình đựng 250 ml dung dịch KOH dư. Biết thể tích dung dịch trước và sau (ảnh 1)

Vì thể tích dung dịch trước và sau không thay đổi

Cho 1,68 lít CO2 (đktc) sục vào bình đựng 250 ml dung dịch KOH dư. Biết thể tích dung dịch trước và sau (ảnh 2)


Câu 3:

Cho 11,2 lít CO2 vào 500 ml dung dịch NaOH 25% (D = 1,3 g/ml). Nồng độ mol/lit của dung dịch muối tạo thành là

Xem đáp án

Chọn A

Cho 11,2 lít CO2 vào 500 ml dung dịch NaOH 25% (D = 1,3 g/mlNồng độ mol/lit của dung dịch muối tạo thành là (ảnh 1)

=> NaOH dư, CO2 hết, phản ứng thu được muối Na2CO3

CO2 + 2NaOH  Na2CO3+H2O 0,5 mol                   0,5 mol

Cho 11,2 lít CO2 vào 500 ml dung dịch NaOH 25% (D = 1,3 g/mlNồng độ mol/lit của dung dịch muối tạo thành là (ảnh 2)


Câu 4:

Dẫn 448 ml CO2 (đktc) sục vào bình chứa 100 ml dung dịch KOH 0,25M. Khối lượng hai muối tạo thành là

Xem đáp án

Chọn D

Dẫn 448 ml CO2 (đktc) sục vào bình chứa 100 ml dung dịch KOH 0,25M. Khối lượng hai muối tạo thành là (ảnh 1)

=> phản ứng tạo 2 muối K2CO3 (x mol) và KHCO3 (y mol)

Dẫn 448 ml CO2 (đktc) sục vào bình chứa 100 ml dung dịch KOH 0,25M. Khối lượng hai muối tạo thành là (ảnh 2)

Dẫn 448 ml CO2 (đktc) sục vào bình chứa 100 ml dung dịch KOH 0,25M. Khối lượng hai muối tạo thành là (ảnh 3)


Câu 5:

Dẫn 22,4 lít khí CO2 ( đktc) vào 200g dung dịch NaOH 20%. Sau phản ứng tạo ra sản phẩm nào trong số các sản phẩm sau:

Xem đáp án

Chọn B

Dẫn 22,4 lít khí CO2 ( đktc) vào 200g dung dịch NaOH 20%. Sau phản ứng tạo ra sản phẩm nào trong số các sản phẩm sau: (ảnh 1)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

2 năm trước

Lê Huy

tốt

Bình luận


Bình luận

Queng Minh
10:12 - 04/06/2022

Câu 26 : Đáp án D