Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 3: Tính chất hóa học của axit

  • 1613 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 3:

Dãy oxit tác dụng với dung dịch HCl tạo thành muối và nước là

Xem đáp án


Câu 5:

MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl sinh ra

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

C

1 năm trước

Chí Bằng

Bình luận


Bình luận