Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 3: Tính chất hóa học của axit

  • 2687 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 3:

Dãy oxit tác dụng với dung dịch HCl tạo thành muối và nước là

Xem đáp án

Dãy oxit tác dụng với dung dịch HCl tạo thành muối và nước là  A. CO2, SO2, CuO  B. SO2, Na2O,CaO (ảnh 1)


Câu 5:

MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl sinh ra

Xem đáp án

MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl sinh ra A. Chất khí cháy được trong không khí B. Chất khí làm vẫn đục nước vôi trong (ảnh 1)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

C

3 năm trước

Chí Bằng

Bình luận


Bình luận