Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 30 (có đáp án): Silic. Công nghiệp silicat

  • 1715 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nhận xét nào sau đây không đúng về Silic?

Xem đáp án

Đáp án: C

Trong tự nhiên Silic không tồn tại ở dạng đơn chất mà chỉ tồn tại ở dạng hợp chất


Câu 3:

Nhận định nào sau đây về tính chất của silic là sai?

Xem đáp án

Đáp án: D

Silic dẫn điện kém. Tinh thể silic tinh khiết là chất bán dẫn nên silic được dùng làm vật liệu bán dẫn trong kỹ thuật điện tử và chế tạo pin mặt trời


Câu 4:

SiO2 là nguyên liệu quan trọng để sản xuất

Xem đáp án

Đáp án: A

SiO2 là nguyên liệu quan trọng để sản xuất thủy tinh, đồ gốm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận