Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 36 (có đáp án) Metan (phần 2)

  • 2586 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phản ứng của metan đặc trưng cho liên kết đơn là:

Xem đáp án

Phản ứng của metan đặc trưng cho liên kết đơn là: phản ứng thế

Đáp án: C


Câu 2:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án

Câu đúng là: Metan có nhiều trong mỏ khí, mỏ dầu, mỏ than

Đáp án: B


Câu 3:

Trong các khí sau: CH4, H2, Cl2, O2. Khí nào khi trộn với nhau tạo ra hỗn hợp nổ?

Xem đáp án

Các hỗn hợp khí khi trộn với nhau tạo ra hỗn hợp nổ là: H2 và O2CH4 và O2.

Đáp án: D


Câu 4:

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong số các phát biểu sau:

a) Metan cháy với oxi tạo hơi nước và khí lưu huỳnh đioxit.

b) Phản ứng hóa học giữa metan và clo được gọi là phản ứng thế.

c) Trong phản ứng hóa học, giữa metan và clo, chỉ có duy nhất một nguyên tử hiđro của metan có thể được thay thế bởi nguyên tử clo.

d) Hỗn hợp gồm hai thể tích metan và một thể tích oxi là hỗn hợp nổ mạnh.

Xem đáp án

Phát biểu đúng: b). Vậy số phát biểu đúng là 1

Các phát biểu sai là:

a) Sai vì tạo khí cacbonic (CO2) chứ không phải là lưu huỳnh đioxit.

c)  Sai vì clo có thể thay thế lần lượt từng H trong phân tử metan.

d) Sai vì hỗn hợp nổ gồm một thể tích metan và hai phần thể tích oxi

Đáp án: A


Câu 5:

Những phát biểu nào sau đây không đúng?

1) Metan tác dụng với clo khi có ánh sáng.

2) Metan là chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí.

3) Metan cháy tỏa nhiều nhiệt nên được dùng làm nhiên liệu trong đời sống và trong sản xuất.

4) Hỗn hợp giữa metan và clo là hỗn hợp nổ.

5) Trong phân tử metan có bốn liên kết đơn C-H.

6) Metan tác dụng với clo ở điều kiện thường.

Xem đáp án

Các phát biểu không đúng: 2, 4, 6

2) Metan là chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí => Sai, khí metan nhẹ hơn không khí.

4) Hỗn hợp giữa Metan và Clo là hỗn hợp nổ => Sai.

6) Metan tác dụng với Clo ở điều kiện thường => Sai, phải có chiếu sáng thì phản ứng mới xảy ra

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận