Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 36 (có đáp án): Metan

  • 2720 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tính chất vật lí cơ bản của metan là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Đốt cháy khí metan bằng khí oxi. Nếu hỗn hợp nổ mạnh thì tỉ lệ thể tích của khí metan và khí oxi là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Phản ứng hóa học đặc trưng của metan là

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận