Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 38 (có đáp án) Axetilen (phần 2)

  • 1975 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính chất vật lý của axetilen là

Xem đáp án

Tính chất vật lý của axetilen là :

- Là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí d = 2629

- Ít tan trong nước

Đáp án: B


Câu 2:

Cấu tạo phân tử axetilen gồm

Xem đáp án

- Công thức cấu tạo của axetilen: H -CC - H

Vậy cấu tạo phân tử axetilen gồm:

+ Có 1 liên kết ba giữa 2 nguyên tử cacbon

+ Có hai liên kết đơn C - H.

Đáp án: A


Câu 3:

Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có

Xem đáp án

- Công thức cấu tạo của axetilen: H - C  C - H

Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có một liên kết ba.

Đáp án: C


Câu 4:

Liên kết C≡C trong phân tử axetilen có

Xem đáp án

Liên kết C≡C trong phân tử axetilen có hai liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.

Đáp án: C


Câu 5:

Trong điều kiện nhiệt độ áp suất không đổi thì axetilen phản ứng với oxi theo tỉ lệ thể tích là

Xem đáp án

- Khi đốt trong không khí, axetilen cháy với ngọn lửa sáng, tỏa nhiều nhiệt

2C2H2 + 5O2 to 4CO2 + 2H2O

 axetilen phản ứng với oxi theo tỉ lệ là: 2 lít khí C2H2 phản ứng với 5 lít khí O2.

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận