Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 39 (có đáp án): Benzen

  • 1498 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tính chất vật lý nào sau đây của benzen là sai

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Phản ứng đặc trưng của benzen là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Trong các phản ứng sau phản ứng hóa học đúng là

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận