Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 5 (có đáp án): Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

  • 2788 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Oxit trung tính là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là

Xem đáp án

Đáp án D

Trong 4 chất, chỉ có SO3 là oxit axit, tác dụng với nước cho dung dịch axit.


Câu 3:

Dãy oxit tác dụng với dung dịch axit clohiđric (HCl) là

Xem đáp án

Đáp án B

Dãy B chỉ gồm các oxit bazơ nên tác dụng được với axit HCl.


Câu 5:

Dãy các chất không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận