Trắc nghiệm bài 50 ( có đáp án) : Glucozơ (phần 2)

  • 1751 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), đó là loại đường nào trong số các loại đường sau:

Xem đáp án

Đáp án: B

Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), đó là đường glucozơ


Câu 2:

Ứng dụng nào không phải là ứng dụng của glucozơ?

Xem đáp án

Đáp án: D

Ứng dụng không phải của glucozơ là: Nguyên liệu sản xuất PVC


Câu 3:

Trong công nghiệp chế tạo ruột phích, người ta thường sử dụng phản ứng hoá học nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Trong công nghiệp chế tạo ruột phích, người ta thường sử dụng phản ứng hoá học: Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3

  C6H12O6 + Ag2O NH3 C6H12O7 (axit gluconic) + 2Ag

 

 

 


Câu 4:

Phản ứng tráng gương là phản ứng nào sau đây :

Xem đáp án

Đáp án: D

Phản ứng tráng gương: C subscript 6 H subscript 12 O subscript 6 space plus space A g subscript 2 O space rightwards arrow with N H subscript 3 on top space C subscript 6 H subscript 12 O subscript 7 plus space 2 A g downwards arrow

 


Câu 5:

Người mắc bệnh tiểu đường trong nước tiểu thường có lẫn glucozơ. Để kiểm tra xem trong nước tiểu có glucozơ hay không có thể dùng loại thuốc thử nào trong các chất sau:

Xem đáp án

Đáp án: C

Người mắc bệnh tiểu đường trong nước tiểu thường có lẫn glucozơ. Để kiểm tra xem trong nước tiểu có glucozơ hay không có thể dùng thuốc thử : dung dịch bạc nitrat trong amoniac.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

l

1 năm trước

ly nguyen

Bình luận


Bình luận