Trắc nghiệm bài 52( có đáp án) tinh bột và xenlulozơ( phần 2)

  • 1063 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Tính chất vật lí của xenlulozơ là

Xem đáp án

Đáp án: D

Tính chất vật lí của xenlulozơ là: Chất rắn màu trắng, không tan trong nước. 


Câu 2:

Chọn câu nói đúng

Xem đáp án

Đáp án: A

Câu đúng là: Xenlulozơ có phân tử khối lớn hơn nhiều so với tinh bột.

Vì phân tử khối rất lớn do gồm nhiều mắt xích -C6H10O5- liên kết với nhau, số mắt xích trong xenlulozơ n ≈ 10000 - 14000 lớn hơn tinh bột rất nhiều.


Câu 3:

Xenlulozơ có công thức là:

Xem đáp án

Đáp án: A

Công thức của xenlulozơ là (-C6H10O5-)nnên  có thể viết là: [C6H7O2(OH)3]n


Câu 4:

Phương trình: 6nCO2 + 5nH2O ánh sángclorophin (-C6H10O5-)n + 6nO2, là phản ứng hoá học chính của quá trình nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Phương trình  6nCO2 + 5nH2O ánh sángclorophin (C6H10O5)n + 6nO2 là phản ứng hoá học chính của quá trình quang hợp.

 

 


Câu 5:

Để nhận biết tinh bột người ta dùng thuốc thử sau

Xem đáp án

Đáp án: B

Để nhận biết tinh bột người ta dùng thuốc thử dung dịch iot vì dung dịch iot tác dụng với tinh bột tạo thành dung dịch có màu xanh.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận