Trắc nghiệm bài 52( có đáp án) tinh bột và xenlulozơ( phần 2)

  • 1685 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Tính chất vật lí của xenlulozơ là

Xem đáp án

Đáp án: D

Tính chất vật lí của xenlulozơ là: Chất rắn màu trắng, không tan trong nước. 


Câu 2:

Chọn câu nói đúng

Xem đáp án

Đáp án: A

Câu đúng là: Xenlulozơ có phân tử khối lớn hơn nhiều so với tinh bột.

Vì phân tử khối rất lớn do gồm nhiều mắt xích -C6H10O5- liên kết với nhau, số mắt xích trong xenlulozơ n ≈ 10000 - 14000 lớn hơn tinh bột rất nhiều.


Câu 3:

Xenlulozơ có công thức là:

Xem đáp án

Đáp án: A

Công thức của xenlulozơ là (-C6H10O5-)nnên  có thể viết là: [C6H7O2(OH)3]n


Câu 4:

Phương trình: 6nCO2 + 5nH2O ánh sángclorophin (-C6H10O5-)n + 6nO2, là phản ứng hoá học chính của quá trình nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Phương trình  6nCO2 + 5nH2O ánh sángclorophin (C6H10O5)n + 6nO2 là phản ứng hoá học chính của quá trình quang hợp.

 

 


Câu 5:

Để nhận biết tinh bột người ta dùng thuốc thử sau

Xem đáp án

Đáp án: B

Để nhận biết tinh bột người ta dùng thuốc thử dung dịch iot vì dung dịch iot tác dụng với tinh bột tạo thành dung dịch có màu xanh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận