Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 7 (có đáp án): Tính chất hóa học của bazơ

  • 1341 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án C

Dãy C chỉ gồm các oxit axit nên tác dụng được với KOH.


Câu 2:

Dãy các bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước là

Xem đáp án


Câu 3:

Dung dịch KOH không có tính chất hoá học nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

KOH là bazơ tan nên không bị nhiệt phân hủy


Câu 5:

Để điều chế dung dịch Ba(OH)2, người ta cho:

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyen Trang
14:51 - 08/11/2021

hay