Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 7 (có đáp án): Tính chất hóa học của bazơ

  • 2215 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án C

Dãy C chỉ gồm các oxit axit nên tác dụng được với KOH.


Câu 2:

Dãy các bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước là

Xem đáp án

Dãy các bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước là  A. Cu(OH)2, Zn(OH)2, Al(OH)3, Mg(OH)2 (ảnh 1)


Câu 3:

Dung dịch KOH không có tính chất hoá học nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

KOH là bazơ tan nên không bị nhiệt phân hủy


Câu 5:

Để điều chế dung dịch Ba(OH)2, người ta cho:

Xem đáp án

Đáp án C

Để điều chế dung dịch Ba(OH)2, người ta cho:  A. BaO tác dụng với dung dịch HCl  B. BaCL2 (ảnh 1)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyen Trang
14:51 - 08/11/2021

hay