Trắc nghiệm Hoá 9 Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối (phần 2)

  • 2323 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 2:

Cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng quan sát được là:

Xem đáp án

Chọn C

Cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, xảy ra phản ứng:

3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

Fe(OH)3 kết tủa màu đỏ nâu


Câu 3:

Nhỏ dd natri hidroxit vào ống nghiệm chứa dd đồng(II) clorua. Xuất hiện:

Xem đáp án

Chọn C

Nhỏ dd natri hidroxit vào ống nghiệm chứa dd đồng(II) clorua. Xuất hiện A. Kết tủa nâu đỏ B. Kết tủa trắng (ảnh 1)


Câu 4:

Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng  quan sát được là

Xem đáp án

Chọn C

Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng quan sát được là A. Có kết tủa trắng (ảnh 1)


Câu 5:

Dãy muối tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là:

Xem đáp án

Chọn B

Dãy muối tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là: A. Na2CO3, Na2SO3 NaCl B. CaCO3, Na2So3, BaCl2 (ảnh 1)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận