Trắc nghiệm bài về đọ rượi có đáp án

  • 1344 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Công thức tính độ rượu là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Hòa tan hết 80 ml rượu etylic vào nước để được 400 ml dung dịch rượu. Độ rượu là

Xem đáp án

Đáp án: C

Công thức tính độ rượu là D0=VRVdr.100=80400.100=200

 


Câu 3:

Số mol rượu etylic có trong 200 ml rượu C2H5OH 460 (D = 0,8 g/ml) là

Xem đáp án

Đáp án: B

Công thức tính độ rượu là

Ta có: mR = VR . DR = 92.0,8 = 73,6 gam

n2C5OH=73,646=1,6mol


Câu 4:

Lên men 18 gam glucozơ thu được 50 ml rượu C2H5OH Do (D = 0,8 g/ml). Giá trị Do

Xem đáp án

Đáp án: D

PTHH: C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2

0,1 mol                  →         0,2 mol

Ta có:

=> độ rượu D0=VRVddR.100=11,550.100=230


Câu 5:

Thể tích ancol etylic 920 cần dùng là bao nhiêu để điều chế được 2,24 lít C2H4 (đktc). Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 62,5% và D = 0,8 g/ml.

Xem đáp án

Đáp án: B

C2H5OH  C2H4 + H2O

nC2H4 = 0,1 (mol) = nC2H5OH nguyên chất lý thuyết

Trên thực tế hiệu suất phản ứng là 62,5%

=> thực tế = = 0,16 mol

=> = 7,36 gam

D = 0,8 g/ml => thể tích C2H5OH nguyên chất cần dùng là

Độ của rượu được tính bằng số ml rượu nguyên chất trong 100 ml dung dịch rượu.

Áp dụng điều này => cứ 100ml dung dịch rượu 92 độ có 92 ml rượu nguyên chất.

Vậy để có 9,2 ml rượu nguyên chất cần thể tích dd rượu là V = 10ml.  


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận