Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài tập Axit tác dụng với kim loại chọn lọc, có đáp án

  • 1916 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Khi cho sắt tác dụng vớiH2SO4H đặc nóng thì ta thu được muối sắt (III) sunfat, khí SO2 và H2O. Phương trình phản ứng thể hiện quá trình trên là:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Cho các kim loại được ghi bằng các chữ cái: A, B, C, D tác dụng riêng biệt với dung dịch HCl. Hiện tượng quan sát được ghi trong bảng dưới đây:

Kim loạiTác dụng của dung dịch HCl
AGiải phóng hidro chậm
BGiải phóng hidro nhanh, dung dịch nóng dần
CKhông có hiện tượng gì xảy ra
DGiải phóng hidro rất nhanh, dung dịch nóng lên

Theo em nếu sắp xếp 4 kim loại trên theo chiều hoạt động hoá học giảm dần, thì cách sắp xếp nào đúng trong các cách sắp xếp sau:

Xem đáp án

Kim loại cho tác dụng với HCl không có hiện tượng gì xảy ra Kim loại không tác dụng với HCl → C là kim loại yếu đứng sau Hidro.

Kim loại càng mạnh (càng hoạt động hóa học) khi tác dụng với HCl phản ứng xảy ra càng mãnh liệt, rõ ràng. (Khí thoát ra nhiều, dung dịch nóng lên).

→ Thứ tự kim loại hoạt động hóa học giảm dần là: D, B, A, C.

⇒ Chọn A.


Câu 3:

Hòa tan hoàn toàn 18 gam một kim loại M cần dùng 800ml dung dịch HCl 2,5M. Kim loại M là kim loại nào sau đây? (biết hóa trị của kim loại trong khoảng từ I đến III).

Xem đáp án

2M+2nHCl2MCln+nH2

2/n <…...2 ………..mol

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Vậy

nH2 = nFe pư= 0,01275 mol

VH2= 0,01275.22,4 = 0,2856 mol

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Nếu n = 1 thì MM= 9 → loại

Nếu n = 2 thì MM= 18 → loại

Nếu n = 3 thì MM= 27 → M là kim loại Al

⇒ Chọn C.


Câu 4:

Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch chứa AgNO3 và CuNO32 thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư, thấy có khí bay lên. Thành phần chất rắn D là:

Xem đáp án

Al là kim loại mạnh nhất nên Al sẽ phản ứng đầu tiên → Al sẽ bị hòa tan hết → 3 kim loại thu được là Ag, Cu và Fe dư.

⇒ Chọn B.


Câu 5:

Để hòa tan hoàn toàn 1,3 gam kẽm thì cần 14,7 gam dung dịch H2SO4 20%. Khi phản ứng kết thúc khối lượng hiđro thu được là

Xem đáp án

Zn+H2SO4ZnSO4+H2

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án⇒ Zn phản ứng hết, dd axit còn dư

nH2= nZn= 0,02 mol

mH2= 2.0,02 = 0,04 g

⇒ Chọn C.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nice Nice
15:37 - 27/08/2022

sai rồi câu 1 rồi bạn ơi. Câu 1 phải là đáp án D mới đúng.