Trắc nghiệm Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại có đáp án (Thông hiểu)

  • 1307 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Các vật dụng bằng sắt trong đời sống đều không phải là sắt nguyên chất. Đó là nguyên nhân dẫn đến

Xem đáp án

Đáp án D

Các vật dụng bằng sắt trong đời sống đều không phải là sắt nguyên chất là nguyên nhân dẫn tới ăn mòn điện hóa

→ Dễ bị gỉ sét khi tiếp xúc với dung dịch điện li


Câu 2:

Tại sao các vật dụng làm bằng sắt đều dễ bị ăn mòn theo cơ chế ăn mòn điện hóa và dễ bị gỉ khi tiếp xúc với chất điện li?

Xem đáp án

Đáp án C

Các vật dụng bằng sắt trong đời sống đều không phải là sắt nguyên chất là nguyên nhân dẫn tới ăn mòn điện hóa

→ Dễ bị gỉ sét khi tiếp xúc với dung dịch điện li


Câu 3:

Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là.

Xem đáp án

Đáp án C

CuSO4: xảy ra ăn mòn điện hóa do có 2 điện cực là Ni và Cu tiếp xúc trực tiếp, cùng nhúng trong dung dịch chất điện li.

ZnCl2: không xảy ra ăn mòn điện hóa do không có 2 điện cực.

FeCl3: không xảy ra ăn mòn điện hóa do không có 2 điện cực 2Fe3+ + Ni  2Fe2+ + Ni2+

AgNO3: xảy ra ăn mòn điện hóa do có 2 điện cực là Ni và Ag tiếp xúc trực tiếp, cùng nhúng trong dung dịch chất điện li.

Vậy có 2 trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá.


Câu 4:

Tiến hành các thí nghiệm sau

(a) Nhúng dây sắt nguyên chất vào dung dịch AgNO3

(b) Cắt miếng tôn (sắt tráng kẽm) để trong không khí ẩm

(c) Nhúng dây sắt vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4.

(d) Quấn dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng vào dung dịch FeCl3

Số thí nghiệm Fe bị ăn mòn điện hóa học là

Xem đáp án

Đáp án D

Tiến hành các thí nghiệm sau

(a) Nhúng dây sắt nguyên chất vào dung dịch AgNO3 → 2 kim loại Fe và Ag → Fe bị ăn mòn điện hóa

(b) Cắt miếng tôn ( sắt tráng kẽm) để trong không khí ẩm → Zn bị ăn mòn điện hóa

(c) Nhúng dây sắt vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4→ 2 kim loại Cu và Fe → Fe bị ăn mòn điện hóa

(d) Quấn dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng vào dung dịch FeCl3 → 2 kim loại Fe và Cu → Fe bị ăn mòn điện hóa

Số thí nghiệm Fe bị ăn mòn điện hóa học là 3


Câu 5:

Cho các phương pháp chống ăn mòn sau:

1, Gắn thêm kim loại hi sinh

2, Tạo hợp kim chống gỉ

3, Phủ lên vật liệu một lớp sơn

4, Bôi dầu mỡ lên vật liệu

Số phương pháp bảo vệ bề mặt kim loại là

Xem đáp án

Đáp án C

- Phương pháp bảo vệ bề mặt là phủ lên bề mặt kim loại một lớp sơn, dầu mỡ, chất dẻo hoặc tráng, mạ bằng một kim loại khác. Nếu lớp bảo vệ bị hư, kim loại sẽ bị ăn mòn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận