Dạng 1: Xác định các quan hệ liên thuộc cơ bản giữa điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian có đáp án

  • 188 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Qua hai điểm phân biệt ta xác định được

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: B

Qua hai điểm phân biệt ta xác định được duy nhất một đường thẳng.


Câu 2:

Từ ba điểm thẳng hàng ta xác định được

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta chỉ có thể xác định một mặt phẳng hoặc một tam giác thông qua ba điểm không thẳng hàng.

Từ 3 điểm thẳng hàng ta xác định được một đường thẳng.


Câu 3:

Từ bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng ta xác định được

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Từ bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng ta xác định được một tứ diện trong không gian.


Câu 4:

Tên gọi của đường thẳng chung giữa hai mặt phẳng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đường thẳng nằm trên cả hai mặt phẳng là giao tuyến.


Câu 5:

Hai mặt phẳng bất kỳ có thể có

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Với hai mặt phẳng bất kỳ có thể có 2 trường hợp

- Trường hợp 1: Hai đường thẳng không song song và có 1 giao tuyến.

- Trường hợp 2: Hai đường thẳng song song và không có giao tuyến nào.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận