Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ có đáp án

  • 2170 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số đối của số hữu tỉ 0 là số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

+ Số đối của số hữu tỉ 0 là số 0.

Do đó, đáp án A đúng.

+ Ta có \[\frac{0}{{1000}} = 0\].

Do đó, đáp án C đúng.

Vậy chọn đáp án D.


Câu 2:

Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số \[\frac{a}{b}\] với:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số \[\frac{a}{b}\]với  a, b \[ \in \mathbb{Z}\], b ≠ 0.


Câu 3:

 Cho a, b \[ \in \mathbb{Z}\], b ≠ 0, x = \[\frac{a}{b}\]. Nếu a, b khác dấu thì:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có x = \[\frac{a}{b}\]; a, b \[ \in \mathbb{Z}\], b ≠ 0;  a, b khác dấu thì x < 0.

Vì số hữu tỉ \[\frac{a}{b}\] là phép chia số a cho số b mà hai số nguyên a, b khác dấu nên khi chia cho nhau luôn ra số âm suy ra x < 0).


Câu 4:

 Số hữu tỉ x nhỏ hơn số hữu tỉ y nếu trên trục số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Với hai số hữu tỉ x, y bất kì, số hữu tỉ x nhỏ hơn số hữu tỉ y nếu trên trục số điểm x ở bên trái điểm y.


Câu 5:

Số hữu tỉ \[\frac{3}{4}\] được biểu diễn bởi:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trên trục số mỗi số chỉ được biểu diễn bởi một điểm duy nhất. Số hữu tỉ \[\frac{3}{4}\]được biểu diễn trên trục số như hình dưới đây:

Media VietJack


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Hải Yến

1 năm trước

Bình Đỗ

rất hay và hửu ích
D

10 tháng trước

Dao:3 Bé

9 tháng trước

Quichangg

6 tháng trước

SUS

ước chi mà được miễn phí trên vietjack thì chắc là 10 sao luôn quá
H

2 tháng trước

Hoa Đỗ

Bình luận


Bình luận

huynh le phuong vy
11:05 - 04/07/2022

hellp

huynh le phuong vy
11:06 - 04/07/2022

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Huỳnh Đại Phước
21:40 - 02/10/2022

no

Huỳnh Đại Phước
21:40 - 02/10/2022

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
==========================================================================================================================================================================================================================================================
==========================================================================================================================================================================================================================================================
==========================================================================================================================================================================================================================================================
==========================================================================================================================================================================================================================================================
==========================================================================================================================================================================================================================================================
==========================================================================================================================================================================================================================================================
==========================================================================================================================================================================================================================================================

acbefg
17:59 - 22/12/2022

lấy lại gốc trong mấy tiếng thoii,mai thi giờ mới ôn=))