Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1. Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu có đáp án

  • 821 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các phát biểu sau dữ liệu nào không phải là số liệu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dữ liệu là tên các môn thể thao học sinh yêu thích nên không phải số liệu.


Câu 2:

Trong các phát biểu sau dữ liệu nào không phải là số liệu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dữ liệu là xếp loại thi đua khen thưởng nên không phải là số liệu.


Câu 4:

Trong cuộc khảo sát tìm hiểu về cách học của học sinh lớp 7B được kết quả như sau:

Có 20 học sinh học qua đọc, viết;

Có 10 học sinh trong lớp học qua nghe;

Có 10 học sinh trong lớp học qua vận động;

Có 5 học sinh học qua quan sát.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các hình thức học: đọc viết; nghe; vận động; quan sát. Đây là dữ liệu không phải là số.

Số lượng học sinh có cách học qua đọc, viết; nghe; vận động; quan sát lần lượt là: 20, 10, 10, 5. Dữ liệu này là số liệu.


Câu 5:

Chỉ ra dữ liệu không hợp lí trong dãy dữ liệu sau:

Đồ dùng học tập của học sinh bao gồm:

Thước kẻBút viếtKhăn quàng đỏSách giáo khoa

Vở viếtHuy hiệu độiTẩyGhế ngồi

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong dãy dữ liệu về đồ dùng học tập của học sinh ở trên thì ta thấy Khăn quàng đỏ, Huy hiệu đội, Ghế ngồi không phải là đồ dùng học tập. Do đó những dữ liệu này không hợp lí.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận