Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1. Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu có đáp án

  • 486 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các phát biểu sau dữ liệu nào không phải là số liệu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dữ liệu là tên các môn thể thao học sinh yêu thích nên không phải số liệu.


Câu 2:

Trong các phát biểu sau dữ liệu nào không phải là số liệu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dữ liệu là xếp loại thi đua khen thưởng nên không phải là số liệu.


Câu 4:

Trong cuộc khảo sát tìm hiểu về cách học của học sinh lớp 7B được kết quả như sau:

Có 20 học sinh học qua đọc, viết;

Có 10 học sinh trong lớp học qua nghe;

Có 10 học sinh trong lớp học qua vận động;

Có 5 học sinh học qua quan sát.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các hình thức học: đọc viết; nghe; vận động; quan sát. Đây là dữ liệu không phải là số.

Số lượng học sinh có cách học qua đọc, viết; nghe; vận động; quan sát lần lượt là: 20, 10, 10, 5. Dữ liệu này là số liệu.


Câu 5:

Chỉ ra dữ liệu không hợp lí trong dãy dữ liệu sau:

Đồ dùng học tập của học sinh bao gồm:

Thước kẻBút viếtKhăn quàng đỏSách giáo khoa

Vở viếtHuy hiệu độiTẩyGhế ngồi

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong dãy dữ liệu về đồ dùng học tập của học sinh ở trên thì ta thấy Khăn quàng đỏ, Huy hiệu đội, Ghế ngồi không phải là đồ dùng học tập. Do đó những dữ liệu này không hợp lí.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận