Trắc nghiệm Toán 7 Bài 2. Tia phân giác của một góc có đáp án

  • 424 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tia phân giác của một góc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tia phân giác của một góc là tia nằm trong góc và tạo với hai cạnh của góc đó hai góc bằng nhau.


Câu 2:

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tia phân giác của một góc là tia nằm trong góc và tạo với hai cạnh của góc đó hai góc bằng nhau.

Phương án C sai vì chỉ nói đến hai góc bằng nhau mà không có nói đến Ot nằm trong góc.


Câu 3:

Tia At nào trong các hình dưới đây là tia phân giác của góc xAy.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tia phân giác của một góc là tia nằm trong góc và tạo với hai cạnh của góc đó hai góc bằng nhau.

Phương án A, C và D có tia Oz nằm trong góc nhưng không tạo với hai cạnh của góc đó hai góc bằng nhau nên tia Oz trong hình A, C và D không phải tia phân giác.

Chỉ có đáp án B là tia Oz nằm trong góc và tạo với hai cạnh của góc đó hai góc bằng nhau nên suy ra chọn phương án B.

 Tia At nào trong các hình dưới đây là tia phân giác của góc xAy. (ảnh 1)


Câu 4:

Tính số đo của góc xOy. Biết \[\widehat {xOz} = 30^\circ \], Oz là tia phân giác của góc xOy.

 Tính số đo của góc xOy. Biết góc xOz = 30 độ, Oz là tia phân giác của góc xOy.  (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: \[\widehat {xOz} = \widehat {zOy} = 30^\circ \] (vì Oz là tia phân giác góc xOy)

\[ \Rightarrow \widehat {xOy} = \widehat {xOz} + \widehat {zOy} = 30^\circ + 30^\circ = 60^\circ \]

Vậy \[\widehat {xOy} = 60^\circ \].


Câu 5:

Thế nào là tia phân giác của một góc?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tia phân giác của một góc là tia nằm trong góc và tạo với hai cạnh của góc đó hai góc bằng nhau.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận