Trắc nghiệm Toán 7 Bài 3. Hai tam giác bằng nhau có đáp án

  • 308 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hai tam giác ABC và DEF như hình vẽ dưới đây:

Media VietJack

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Media VietJack


Câu 2:

Cho hai tam giác ABC và NPM có: AB = MN, AC = MP, BC = PN, A^=M^,B^=N^, C^=P^. Cách viết nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Xét ABC và MNP có:

+) AB = MN, AC = MP, BC = NP;

+) A^=M^,B^=N^, C^=P^.

Do đó tam giác ABC và tam giác MNP bằng nhau và kí hiệu bằng nhau của hai tam giác đó là: ABC = MNP.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 3:

Cho biết ABC = XYZ, AB = 4 cm, AC = 3 cm, BC = 6 cm. Độ dài cạnh XY là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

ABC = XYZ nên ta có:

AB = XY (hai cạnh tương ứng)

Mà AB = 4 cm nên XY = 4cm

Vậy độ dài cạnh XY là 4 cm.


Câu 5:

Cho ABC = HIK. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

DABC = DHIK nên ta có:

+) ABC^=HIK^ (hai góc tương ứng). Do đó A là sai.

+) BCA^=IKH^ (hai góc tương ứng).

Hay BCA^=HKI^. Do đó B là đúng.

+) AB = HI, BC = IK (các cặp cạnh tương ứng). Do đó C và D là sai.

Vậy ta chọn phương án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận