Trắc nghiệm Toán 7 Bài tập cuối chương 3 có đáp án

  • 738 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các đồ vật sau, vật nào có dạng hình hộp chữ nhật?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hộp quà có dạng hình hộp chữ nhật;

Lều trại có dạng hình lăng trụ đứng tam giác;

Bể cá có dạng hình hộp chữ nhật;

Vậy phương án A và C đều đúng.


Câu 2:

Trong các hình sau hình nào không phải hình lăng trụ tứ giác?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các mặt bên của hình lăng trụ đứng tứ giác đều là hình chữ nhật.

Trong các đáp án chỉ có đáp án A là các mặt bên không phải hình chữ nhật nên hình ở phương án A không phải là hình lăng trụ đứng tứ giác.


Câu 3:

Chọn câu sai. Hình hộp chữ nhật có:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chọn câu sai. Hình hộp chữ nhật có: A. 4 đường chéo; B. 8 đỉnh; C. 6 mặt; (ảnh 1)

Hình hộp chữ nhật có 12 cạnh.


Câu 4:

Chọn phương án sai

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình hộp chữ nhật là hình lăng trụ đứng tứ giác có các mặt đều là hình chữ nhật.

Hình lập phương là hình lăng trụ đứng tứ giác có các mặt đều là hình vuông.

Hình tam giác là mặt đáy của hình lăng trụ đứng tứ giác.


Câu 5:

Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác được tính như nào? Biết S là diện tích đáy và h là chiều cao của hình lăng trụ đứng tứ giác.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác bằng diện tích đáy nhân với chiều cao.

Vậy thể tích hình lăng trụ đứng tứ giác được tính như sau: V = S.h.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận